Locuri de casa de vanzare in Blaj

Unitatea Administrativ Teritoriala-Municipiul Blaj, cu sediul în Blaj, Piața 1848, nr.16, CUI 4563007, organizează în data de 07.06.2022, ora 12:00, la sediul UAT Municipiul Blaj – Piața 1848, nr.16, județul Alba, licitație publică deschisă pentru vânzarea a 27 de parcele de teren (locuri de casă), în suprafață de 300 mp fiecare, situate administrativ în Blaj, strada Costache Negri, proprietar UAT Municipiul Blaj – domeniul privat, în cota actuală de 1/1 părți.

  • Documentația de atribuire poate fi procurată de la Birou Urbanism din cadrul UAT Municipiul Blaj, Piața 1848, nr.16, jud. Alba, tel: 0258710110, pe baza dovezii de plată a acesteia, în cuantum de 10 lei.
  • Taxa de participare, în sumă de 100 lei, reprezintă suma pe care un potențial ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare și ofertare și se constituie fie în contul RO18TREZ00321180250XXXXX, fie în numerar la caseria U.A.T. Blaj, cod fiscal 4563007.
  • Garanția de participare la licitatie, de 566 Euro (fără TVA) se constituie fie prin ordin de plată în contul RO09TREZ00321G390100XXXX, deschis la Trezoreria Blaj, cod fiscal 13947058, fie în numerar depus la caseria U.A.T Blaj.
  • Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 26.05.2022, ora 14:00.
  • Ofertele se depun într-un exemplar la Registratura UAT Blaj, până la data de 06.06.2022, ora 14:00.
  • Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 07.06.2022, ora 12:00, la sediul UAT Municipiul Blaj – Piața 1848, nr.16 – sala de ședințe.
  • Toate contestațiile formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de vânzare se înregistrează la sediul organizatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestora, iar acțiunile formulate împotriva deciziei se vor înregistra la Tribunalul Alba, în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei.
  • Date de transmitere spre publicare: 09.05.2022.

InfoBlaj.ro a cumparat documentatia de la Primaria Blaj. Din documentatie am publicat numai imaginea cu loturile oferite spre vanzare.

parcele teren costache negri blaj