Construire blocuri si creșa pe str. Costache Negri

Redăm mai jos comunicatul Primăriei Blaj

UAT – Municipiul Blaj (Primăria Municipiului Blaj), cu sediul in Blaj, 515.400, Piața 1848, nr.16, județul Alba, informează publicul privind elaborarea PUZ – „REGLEMENTARI ZONĂ LM1 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ ISA CONSTRUIRE PROIECT TIP CREȘĂ MICĂ”. Amplasamentul studiat este situat in Blaj, str. Costache Negri, f.n, imobile înscrise în C.F. nr. 80909 BLAJ, C.F. NR. 80849 BLAJ.

  • În temeiul Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr. 151/23.05.2011, publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind etapa de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – „REGLEMENTARI ZONĂ LM1 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ ISA CONSTRUIRE PROIECT TIP CREȘĂ MICĂ”, la sediul Primăriei Municipiului Blaj – Piața 1848, nr. 16, în zilele de luni – vineri, între orele 08:00 – 16:00, în perioada 23.05.2022 – 06.06.2022.
  • UAT Municipiul Blaj, cu sediul în Blaj, 515.400, Piața 1848, nr. 16, județul Alba, anunță dezbatere publică la sediul UAT Municipiul Blaj – Sala Mare de ședințe – în data de 02.06.2022, între orele 10:00 – 11:00, în procesul de informare și consultare a publicului în etapa de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – „REGLEMENTARI ZONĂ LM1 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ ISA CONSTRUIRE PROIECT TIP CREȘĂ MICĂ”.
  • Răspunsul la observațiile transmise la rezultatele informării și consultării în aceasta etapă va fi publicat în intervalul 08.06.2022 – 12.06.2022 pe pagina de internet a Primăriei Blaj.
  • Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este domnul Docolin Gheorghe – șef birou urbanism și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.
constructie blocuri cresa costache negri blaj