Blajenii au la dispozitie 17 sectii de votare pentru pentru desemnarea reprezentantilor României in Parlamentul European si pentu votul la Referendumul national pentru justiție.

Lista sectiilor de votare disponibile la Blaj pe 26 mai 2019, intre orele 7:00 – 21:00: 

 1. Piaţa Agroalimentară din zona Gării (75)
 2. Piața Mare Agroalimentară din zona Câmpia Libertăţii (76)
 3. Baza de Agrement Blaj (77),
 4. Grădiniţa de copii cu program prelungit de pe strada Eroilor (78)
 5. Şcoala Gimnazială „Toma Cocișiu” (79)
 6. Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” (80)
 7. Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” (81)
 8. Serviciul Public de Asistență Socială (82)
 9. AJVPS Blaj (fostul CET) de pe strada Gheorghe Bariţiu (83)
 10. Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” (84)
 11. Colegiul Naţional „I.M Clain” Blaj (85)
 12. Şcoala Gimnazială „Petru Pavel Aron” Veza (86)
 13. Şcoala Gimnazială „I. M. Moldovan” Izvoarele (87)
 14. Grădiniţa de copii de pe strada Păcii, Izvoarele (88)
 15. Şcoala Gimnazială Mănărade (89)
 16. Şcoala Primară Petrisat (90)
 17. Şcoala Gimnazială Tiur (91)

Două tipuri de scrutin. Cum procedează la vot?

 • Alegătorii votează în aceleaşi secţii de votare, în același interval de timp, între orele 7:00 și 21:00, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea „VOTAT”, pe buletine de vot separate – unul pentru alegerile europarlamentare și câte unul pentru fiecare întrebare a referendumului.
 • În secția de votare sunt instalate 3 urne de vot, câte una pentru fiecare buletin de vot. Introducerea unui buletin de vot în altă urnă decât cea specifică nu atrage după sine nulitatea votului.
 • Alegătorul poate să voteze pentru un singur tip de scrutin sau pentru amândouă.
 • Prezentați operatorului de calculator actul de identitate și precizați pentru ce tip de scrutin doriți să votați.
 • Prezenţa la vot va fi consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.
 • Pe actul de identitate vi se va aplica o singură dată ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului. 

Unde puteți vota?

 

 • Alegătorii votează la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, conform listelor electorale permanente.
 • Alegătorii arondați la o secție de votare NU își pot exercita dreptul de vot la o altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială. Președintele biroului electoral al secției de votare va îndruma alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat.
 • Cetățeanul care, în ziua alegerilor, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate.
 • Alegătorii care se află în străinătate în ziua votării pot vota în secțiile de votare organizate de Ministerul Afacerilor Externe pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare și institutele culturale din străinătate. MAE poate organiza, cu acordul autorităților străine, secții de votare și în afara secțiilor de votare menționate mai sus.