Ctitorul Scolilor de la Blaj (1709-1764)

Eruditului Petru Pavel Aron i-a revenit cinstea de a fi ctitorul Scolilor de la Blaj, pe care le deschide, in 11 octombrie 1754, primele scoli sistematice romanesti: Scoala de obste, Scoala latineasca si Scoala de preotie, numindu-le inspirat “fantanile darurilor”, a caror piatra de temeleie a fost pusa de Inochetie Micu.

Scoala de obste (sau elementara), unde se preda exclusiv in limba romana, era deschisa “tuturor de toata varsta de cetanie, de cantare si de scrisoare, nici o plata de la ucenici asteptandu-se”. Continuator al lui Inchentie Micu Clain privind formarea elitei intelectuale romanesti la Blaj – un centru cultural in devenire – Petru Pavel Aron a construit pe cheltuiala sa, Seminarul calugarasilor sau Seminarul lui Aron, a pus in functie tipografia si bazele bibliotecii.

Se stie ca P. P. Aron a patronat si a participat la elaborarea primei carti tiparite la Blaj, Floarea Adevarului (1750) si a Bibliei Vulgata, prima traducere in romana a unui text amplu din limba latina.